Gestalt psychoterapie


V psychoterapii můžete čekat především rozhovor.
Nejedná se však o běžnou konverzaci. Vzdělání a výcvik terapeuta směřuje k tomu, aby byl schopen vést rozhovor takovým způsobem, který je pro klienta co nejvíce přínosný nebo užitečný.

Od vás to tedy vyžaduje ochotu o sobě alespoň trochu hovořit. Mým úkolem je vytvoření bezpečného prostředí a důvěry, ve kterém je možné sdílení i velmi obtížně sdělitelných témat. Naše rozhovory proto budou naprosto důvěrné a informace z nich nikomu nesděluji.

V rámci psychoterapie existuje velké množství rozmanitých směrů, přičemž já vycházím nejvíce z Gestalt terapie, ale inspiraci si beru také z ostatních terapeutických směrů nebo přístupů.  Gestalt terapie je v současnosti jedním z celosvětově nejrozšířenějších směrů. Více informací můžete nalézt například na stránkách Gestalt institutu.

Základním pojmem pro Gestalt terapii je uvědomění. To, co si neuvědomuji, nemůžu změnit. Naopak, když si něco uvědomím (jak co dělám, jak co prožívám...), získávám nad tím kontrolu a svobodu v rozhodování, jak co chci dělat a zda to chci změnit. Uvědomění tak je často prvním krokem ke změně a terapie by měla vést mimo jiné k vyššímu uvědomění.

Kdo je kdo?
Pokud jste se rozhodli obrátit na odbornou pomoc, možná pro Vás bude užitečné se zorientovat v základních možnostech.

Psycholog je ten, kdo vystudoval psychologii na vysoké škole. Není tím automaticky kvalifikován k provádění psychoterapie. K tomu potřebuje ještě absolvovat psychoterapeutický výcvik.

Psychiatr vystudoval medicínu a následně se specializoval na obor psychiatrie. Psychiatr je oprávněn předepisovat léky. Ne každý psychiatr pracuje také psychoterapeuticky formou rozhovoru.

A psychoterapeut? V České republice legislativně nezakotvená profese. Nicméně se v odborných kruzích předpokládá, že psychoterapeut bude mít vysokoškolské vzdělání v humanitním směru a absolvuje psychoterapeutický výcvik. V rámci výcviku si osvojí dovednosti potřebné pro vedení psychoterapeutického rozhovoru, postupy práce.
Pokud byste se chtěli informovat o zmíněných profesích více, doporučuji článek Psycholog, psychiatr, psychoterapeut“ nebo článek Psychoterapeut: co je to za člověka?.