Supervize


Supervize pro mě znamená především podporu. Podporu v prohlubování sebereflexe, podporu v hledání vlastního přístupu a jedinečnosti terapeutických kvalit a podporu v zažívání terapeutické kompetence. Vycházím především z přístupu gestalt psychoterapie. 

V rámci týmové supervize se opírám o vlastní zkušenosti vedení týmů v organizacích a vedení výcvikových nebo seberozvojových skupin. 
S firemními týmy a skupinami pracuji jako externí konzultant a lektor na volné noze a jako expert Jihomoravského inovačního centra (JIC).
 
Supervizi mohu poskytovat jako frekventant výcviku v integrativní supervizi v Českém institutu pro supervizi (ČIS)

Komu? Kde? Za kolik?
Supervizi poskytuji především psychoterapeutům a profesionálům v pomáhajících profesích v sociálních službách, školství a zdravotnictví, neziskovém sektoru a také studentům terapeutických výcviků stejně jako týmům v komerčních organizacích. 

Supervize může probíhat buď v prostorách THERAPIES na Zelném trhu 11 v Brně anebo přímo ve vaší organizaci. 

Cena za individuální i týmovou supervizi je 1500,- Kč za 50 minut.