Psychoterapie

 

Pokud si prohlížíte tyto stránky, pak Vás pravděpodobně něco trápí, nejste s něčím spokojeni nebo máte pocit, že by Váš život měl vypadat jinak...  Nebo prostě jen máte chuť něco na sobě změnit. Psychoterapie je jednou z účinných cest, jak takovou změnu zprostředkovat.

Každý v životě zažíváme chvíle, kdy se cítíme bezradní, nebo se ocitneme v situaci, která je pro nás příliš náročná a přerůstá nám přes hlavu. Často nevíme, jak ji začít řešit a už vůbec ne, jak pokračovat. A někdy ani nevíme, jak si říci o pomoc.

Ve všech těchto případech Vám může pomoci psychoterapie. Protože ta, jak ji vnímám já, je především prostředkem ke změně
Věřím, že klienti mají potenciál nalézt pro sebe nejvhodnější řešení.  Pro každého je jiné, proto podporuji klienty v hledání vlastního řešení. Jsem optimista v tom, že se jim to povede. Podmínkou jsou jen chuť a odvaha změnit svoji situaci.
Nečekejte kouzla nebo magii, čekejte systematickou práci na sobě, někdy příjemnou a veselou, jindy nesnadnou a tvrdou, ale vždycky k Vašemu užitku.

První setkání

Na prvním setkání si sedneme a probereme, co Vás trápí a v čem je problém. První rozhovor slouží k tomu, abych si udělal jasný obraz, jestli Vám můžu pomoci nebo jestli by byla vhodnější jiná forma řešení (jiný přístup, specializované pracoviště, apod.) Pro Vás je to možnost získat co nejvíce informací o mně, zjistit, co ode mě můžete očekávat  a rozhodnout se, jestli si vzájemně “sedíme“. Je to prostor pro obě strany, aby si utvořily názor na to, jaké by bylo spolu pracovat. Proto je první setkání zadarmo.

V čem vám můžu pomoci

  • Zvládání stresu a krizových situací
  • Procházení obtížnou životní situací
  • Problémy v oblasti vztahů nebo práce
  • Hledání důležitého rozhodnutí
  • Zažívání úzkosti, strachu
  • Pocity, se kterými si nevíte rady
  • Vyrovnání se s následky traumat
  • Nespokojenost se svým intimním životem
  • Chybějící pocit smyslu a naplnění každodenního života
  • Zájem o seberozvoj, zvědavost